Jacobus’ Chair

Jacobus was born in the Netherlands. A father and a grandfather, he left his long-term care facility in Ontario in July 2020 to live with his daughter on Hornby Island, BC. Jacobus loved nature, farming, languages and his family.

Jacobus werd geboren in Nederland. Hij was vader en grootvader toen hij het verzorgingstehuis In Ontario verliet in Juli 2020. Hij ging bij zijn dochter wonen op Hornby Island in British Columbia. Jacobus hield van de natuur, het boerenleven, talen en zijn gezin en familie.

AUDIO TRANSCRIPT